DRAGER PSS 7000 DIG

DRAGER PSS 7000 DIG

قبل از اینکه شما بتوانید از زندگی دیگران محافظت کنید، باید از خودتان محافظت کنید. دستگاه تنفسی Dräger PSS® 7000 SCBA راحتی، دوام و ایمنی بی نظیر را در شرایط سخت تر فراهم می کند. سیستم ارگونومیک PSS® 7000 ترکیبی از پنوماتیک های قابل اعتماد، انعطاف پذیری و اتصال سریع سیلندر است که شما را مجبور به تمرکز بر روی وظیفه در دست می کند

 

مشخصات فنی PSS 7000

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010