Pas Colt Drager

Pas Colt Drager

ترکیبی از قابلیت انعطاف پذیری، سهولت استفاده و جدیدترین طراحی در دستگاه تنفسی، PAS® Colt Dräger یکی از پیشرفته ترین، کوتاه مدت و واحد های اضطراری است که در دسترس است

 

 

مشخصات فنی Pas Colt Drager

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010